söndag, juni 06, 2010

Sveriges nationalsång: Du gamla du friska

Du gamla du fria skrevs 1844 av Richard Dybeck men ursprungligen sjöngs den "Du gamla du friska". Dybeck ändrade senare texten och runt sekelskiftet slutade man att trycka den gamla versionen.

Här är dock en underbart gammalcharmig inspelning av Arvid Asplund från 1905, som jag hittade på nätet, där han faktiskt sjunger den gamla texten.


1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/


1910 lade man till två strofer för att göra sången mer svensk och mer nationalsångig men jag tycker att de är lite over the top och lite väl nationalistiska. Jag vill i alla fall inte svära min trohet till döden för något land.

Jag tycker dessutom inte att de är hälften så vackra som de två första.


3
Jag städs vill Dig tjäna, mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
/:Din fana, högt den bragderika bära.:/

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/Elajna, Master of Totally Unuseful Information.

1 kommentar:

Related Posts with Thumbnails